Ortaokul

Değişen dünya düzeninde geleceği şekillendirebilecek bilgiye sahip nesilleri eğitimle donatmaktır. Zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşayan gelişim çağındaki ortaokul öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını öğretim programlarına uygun olarak planlamak ve uygulamaktır. Okulumuzda verilen eğitim ile öğrencilere hayata dair anlamlar kazandıracak bilgileri keşfetme yolları açılır ve ilgi alanlarının desteklenerek gelişmesine imkân verilir.

HEDEFLERİMİZ :
• Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kişi haklarına saygılı bireyler yetiştirmek
• Ortaokul seviyesinde öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını sağlamak,
• Öğrencilerin başarısını arttıracak çalışmalar yürütmek,
• Öğrencilerimizin anadilini ve iki yabancı dili doğru ve akıcı kullanabilmesini sağlamak,
• Öğrencilerimizin teknolojik olarak donanımlı bireyler olmasını ve bu alandaki gelişmeleri takip edebilmesini sağlamak,
• Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çalışmalar planlamak ve bunları uygulamak,
• Öğrencilerimizin sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını sağlamak,
• Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine yardımcı olmak,
• Kendisiyle ve çevresiyle ilgili tüm konularda bilimle hareket edebilen, özgüveniyle fikirlerini söyleyen, dinleme ve iletişim kurabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.