Ortaokul

AMACIMIZ ve HEDEFİMİZ

Değişen dünya düzeninde geleceği şekillendirebilecek bilgiye sahip nesilleri eğitimle donatmaktır. Zihinsel gelişimlerinin en verimli zamanlarını yaşayan gelişim çağındaki ortaokul öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve bedensel özelliklerini dikkate alarak, onların sağlıklı gelişmeleri için gerekli tüm eğitim öğretim ve danışmanlık çalışmalarını öğretim programlarına uygun olarak planlamak ve uygulamaktır. Okulumuzda verilen eğitim ile öğrencilere hayata dair anlamlar kazandıracak bilgileri keşfetme yolları açılır ve ilgi alanlarının desteklenerek gelişmesine imkân verilir.

HEDEFLERİMİZ :

• Çok yönlü, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, kişi haklarına saygılı bireyler yetiştirmek

• Ortaokul seviyesinde öğretmenlerimizin yönlendiriciliğinde, her öğrencimizin kendi performansının en üst seviyesini yakalamasını sağlamak,

• Öğrencilerin başarısını arttıracak çalışmalar yürütmek,

• Öğrencilerimizin anadilini ve iki yabancı dili doğru ve akıcı kullanabilmesini sağlamak,

• Öğrencilerimizin teknolojik olarak donanımlı bireyler olmasını ve bu alandaki gelişmeleri takip edebilmesini sağlamak,

• Öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayacak çalışmalar planlamak ve bunları uygulamak,

• Öğrencilerimizin sanat ve spora hayatında yer ayırabilen bireyler olmalarını sağlamak,

• Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine yardımcı olmak,

• Kendisiyle ve çevresiyle ilgili tüm konularda bilimle hareket edebilen, özgüveniyle fikirlerini söyleyen, dinleme ve iletişim kurabilme becerisine sahip bireyler yetiştirmektir


AKADEMİK PROGRAM

TÜRKÇE

ÖĞRENCİLERİN HAYAT BOYU KULLANABİLECEKLERİ DİNLEME-İZLEME, KONUŞMA-OKUMA VE YAZMA İLE İLGİLİ DİL BECERİLERİNİ VE ZİHİNSEL BECERİLERİ KAZANMALARI, BU BECERİLERİ KULLANARAK KENDİLERİNİ BİREYSEL VE SOSYAL YÖNDEN GELİŞTİRMELERİ, ETKİLİ İLETİŞİM KURMALARI, TÜRKÇE SEVGİSİYLE İSTEK DUYARAK OKUMA VE YAZMA ALIŞKANLIĞI EDİNMELERİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE BİLGİ, BECERİ VE DEĞERLERİ İÇEREN BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE OLMALARINI AMAÇLAR.

MATEMATİK

ÖĞRENCİLERİMİZE GÜNLÜK HAYATIN GEREKTİRDİĞİ MATEMATİK BİLGİ VE BECERİLERİNİ VE ÇEVRESİNDEKİ OLAYLARI PROBLEM ÇÖZME ATMOSFERİ İÇİNDE ELE ALAN BİR DÜŞÜNME BİÇİMİ GELİŞTİRME BECERİSİ KAZANDIRMAYI HEDEFLER. OKULUMUZDA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN AMACI, ÖĞRENCİLERİN DÜZEYLERİNE UYGUN GEREKLİ MATEMATİK BİLGİ VE BECERİLERİ KAZANDIRMAK, BUNLARIN KULLANILDIĞI YER VE DURUMLARI TANITMAK, KAZANILAN BİLGİ VE BECERİLERİ UYGULAYABİLECEĞİ ORTAMLAR HAZIRLAMAKTIR.

FEN BİLİMLERİ

KEŞFEDEN, SORGULAYABİLEN, DOĞRU KARARLAR VEREBİLEN, YENİ TEKNOLOJİLERİ KULLANABİLEN VE GELİŞTİREBİLEN BİREYLER OLARAK YETİŞTİRMEYİ HEDEFLER. SOSYAL BİLGİLER ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜLKEMİZİ TANIMANIN YANINDA DÜNYAMIZI DA TANIYARAK FARKLI COĞRAFYALARI ÖĞRENMESİNİ VE ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ ÖNEMİNİ ANLAMASINI, ATATÜRK SEVGİSİNİN BİREYDE VAR OLMASINI AMAÇLAR.

İNGİLİZCE

ALTINŞEHİR EĞİTİM KURUMLARI FELSEFESİ DOĞRULTUSUNDA İNGİLİZCE BÖLÜMÜ DİNLEME, KONUŞMA, OKUMA, YAZMA VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİ KAZANDIRMAYA YÖNELİK BİR PROGRAMLA ÖĞRENCİLERİNİN EN İYİ ŞEKİLDE İNGİLİZCE ÖĞRENMELERİNİ VE KONUŞMALARINI AMAÇLAR. 2.YABANCI DİL OKULUMUZDAKİ 2. YABANCI DİL PROGRAMI, ORTAK BİR PROGRAM YÜRÜTÜLEREK ÖĞRENCİLERE KENDİLERİNİ İKİ FARKLI DİLDE İFADE ETME BECERİLERİ KAZANDIRIRKEN FARKLI KÜLTÜRLERİ ÖĞRENMELERİNİ VE FARKLILIKLARA SAYGI DUYARAK DÜNYA VATANDAŞI OLMA YOLUNDA İLERLEMELERİNİ HEDEFLER.

DİN KÜLTÜRÜ

İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA BİREY VE TOPLUMLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN DİNİN, DOĞRU ANLAŞILIP YORUMLANMASINA KATKIDA BULUNULMASI, ÖĞRENCİLERİN İNANÇLARINI AKILLA BÜTÜNLEŞTİRMELERİNİ, İNSANLARIN ÖRF VE ADETLERİNE SAYGI VE HOŞGÖRÜ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRMELERİNİ, DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ HEDEFLER.

BEDEN EĞİTİMİ – YÜZME

OKULUMUZDAKİ BEDEN EĞİTİMİ VE YÜZME DERSLERİ ÖĞRENCİLERİMİZİN YENİ NESİLLERİN TEMEL KAYNAĞI OLAN İNSANA FİKREN VE BEDENEN SAĞLIK KAZANDIRAN BİR ETKİNLİK OLARAK PLANLANIR. BU İÇERİKLE HAZIRLANAN DERSLERİMİZ HAREKETLER YOLU İLE ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMLERİNİ SAĞLAYARAK HER ÖĞRENCİNİN HAREKET KAPASİTESİNİN EN ÜST DÜZEYE ULAŞMASINA YARDIMCI OLMAYI VE ÖĞRENCİLERİMİZE EN DOĞRU ŞEKİLDE VE SEVDİREREK YÜZMEYİ ÖĞRETMEYİ HEDEFLER.

GÖRSEL SANATLAR – SERAMİK

ÖĞRENCİLERİMİZİN ESTETİK BAKIŞ AÇISINA SAHİP, GÖRSEL ALGI YETENEĞİ YÜKSEK BİREYLER OLARAK YETİŞMESİ İÇİN MODERN VE ÇAĞDAŞ SANAT EĞİTİMİ VERMEYİ VE SERAMİK DERSLERİYLE ÖĞRENCİLERİMİZE ÜÇ BOYUTLU ALGININ ÖNEMİNİ, BAKIŞ AÇILARININ FARKLILIĞINI, EL- GÖZ KOORDİNASYONLARINI GELİŞTİRMELERİNİ AMAÇLAR.

MÜZİK – PİYANO

OKULUMUZDA ENSTRÜMAN BİLGİSİNİN EN TEMELİNİ OLUŞTURAN PİYANO DERSLERİ ÖĞRENCİLERİMİZE ÇALMA-DİNLEME VE YORUMLAMA BECERİLERİ KAZANDIRMAYI HEDEFLER.

YAPAY ZEKA – KODLAMA

ÖĞRENCİLERİMİZİN PROBLEM ÇÖZME, İLETİŞİM KURMA, TAKIM ÇALIŞMASI, PLANLAMA, KARAR VERME VE DEĞERLENDİRME, YARATICILIK VE KRİTİK DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMESİNİ VE AYNI ZAMANDA İNOVATİF BECERİLERLE DONATILMIŞ BİREYLER OLARAK DEĞİŞEN DÜNYAYA AYAK UYDURMALARINI HEDEFLER.

ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE ÖDEV SİSTEMİ

GÜNLÜK ÖDEVLER

• Akademik derslerden verilen günlük ödevler Ödev Çizelgesine yazılarak Cuma günü öğrencilere dağıtılır.

• Tüm akademik derslerden 1 ders saati haftalık program içinde ödev kontrol saati olarak ayrılmıştır. Bu ders saatinde öğretmenler verilen ödevleri kontrol ederek cevaplandırır ve çözülemeyen soruları çözer.

• Ödevlerini yapmayan öğrenciler K12 sistemine kaydedilir. Veliye mesajla bilgilendirme yapılır. Ödev yapmayan öğrenciler Rehberlik ve etüt öğretmenlerinin kontrolünde sosyal etkinlik derslerinden alınarak Ödev Tamamlama çalışmasına bırakılır.

KOÇLUK ÖDEVLERİ

• Her hafta koçluk ve sınıf öğretmenliği derslerinde koçlar tarafından verilen ödevlendirme programıdır.

• Bu programda verilen ödevler deneme ve tarama sonucunda belirlenen kazanım çizelgelerindeki eksiklere göre koç veya sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır. • Programda verilen ödevler bir sonraki hafta koçluk derslerinde kontrol edilerek idareye bilgi verilir.

• Programa uymayan veya imzalı olmayan ödevlerle ilgili veli, idare tarafından bilgilendirilir.

PROJE ÖDEVLERİ

• Öğrencilerimiz 1.veya 2. dönem istediği en az bir dersten proje ödevi almakla yükümlüdür.

• Proje ödevi konuları Kasım ayı içerisinde öğrencilerimize duyurulur. Hazırlanan proje ödevleri, 1.dönem Ocak ayı ve 2. dönem Nisan ayı içerisinde dersin öğretmenine teslim edilir.

ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE ETÜT SİSTEMİ

YAZILIYA HAZIRLIK ETÜTLERİ

• 5., 6. ve 7. sınıflarda Yazılıya Hazırlık Sınav sonuçlarında 70 puan altında kalan öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermek için yapılan etütlerdir. • 8.sınıflarda ise tüm öğrenciler yazılıdan bir hafta önce akşam etütlerinde yazılı konularının tekrarını yapar.

HAFTA  ARASI  ETÜTLERİ

• Haftalık ders programı içinde haftada iki ders saati uygulanan etütlerdir.

• Öğrenciler kazanım değerlendirme–tarama– deneme sınavındaki çizgi altı sonuçlarına göre küçük gruplara ayrılırlar. Belirlenen gruplar etüt sınıfında Türkçe, Matematik, Fen B., Sosyal B. derslerinden konu anlatımı ve tekrarı çalışmaları yaparlar.

• Öğrencilerin etüt alacağı dersler ve konularla ilgili bir hafta öncesinden k12 üzerinden ve ödev çizelgesiyle birlikte veliye bilgi verilir.

HAFTA  ARASI  AKŞAM  ETÜTLERİ

• 7. sınıflarda 2. dönemden itibaren haftada iki akşam 17.00 - 18.30 saatleri arasında akademik derslerden konu tekrarı ve 8.sınıfa hazırlık şeklinde yapılan etütleridir.

• 8. sınıflarda öğretim yılı başından itibaren her hafta dört akşam 17.00 - 18.30 saatleri arasında soru çözümü ve konu tekrarı şeklinde yapılan LGS hazırlık etütleridir.

HAFTA SONU ETÜTLERİ

• 5. ve 6. sınıflarda hafta sonu etütleri akademik dersler ve Yabancı Dil dersleri dönüşümlü olarak yapılmaktadır.

• 7. sınıflarda hafta sonu etütleri belirli bir programa göre akademik derslerde işlenen konuların soru çözümleri olarak yapılmaktadır.

• 8. sınıflarda hafta sonu etütleri belirli bir programa göre akademik derslerden LGS soru çözüm etütleri olarak yapılmaktadır.

ÖLÇME,DEĞERLENDİRME VE SINAV SİSTEMİ

YAZILI SINAVLAR

• YAZILI SINAVLAR TÜM DERSLERDEN 2 TANE OLMAK ÜZERE UYGULANIR. YAZILI SINAVLARDA ÖĞRENCİLERİMİZİN DERSE AİT EN TEMEL BİLGİ VE BECERİLERİ ÖLÇÜLÜR TARAMA SINAVLARI

• ZÜMRELER TARAFINDAN SORU BANKASINDAN SEÇİLEN SORULARDAN OLUŞTURULAN KURUMSAL SINAVLARDIR.

• BU SINAVLAR 5, 6, 7.SINIFLARDA HER DÖNEM 2 VE 8. SINIFLARDA HER DÖNEM 3 KEZ UYGULANIR. DENEME SINAVLARI • Deneme sınavları, farklı yayınlardan dönem başında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu sınavlar hafta sonu uygulanmaktadır.

• Deneme sınavlarının sonuçları uygulandığı gün Ölçme Değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir. Cevap anahtarları sınıflara asılarak sorular derslerde çözülür.

KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

• Her hafta düzenli olarak uygulanır. Ders öğretmenleri tarafından sonuçlar değerlendirilip öğrenciye bilgi verilir.

• Hafta içi etütleri tüm öğrenciler için her hafta bu sonuçlardaki kazanım eksiğine göre planlanır.

YAZILIYA HAZIRLIK QUIZLERİ

• Her dersin öğretmenince yazılılardan 2 hafta önce kendi derslerinde uygulanan küçük sınavlardır.

• Bu sınavların sonuçlarına göre kazanım eksikleri Yazılı Sınavlardan bir hafta önce akşam Yazılıya Hazırlık Etütlerinde telafi edilir.