İlkokul

AKADEMİK GELİŞİM VE HEDEFLER İÇİN GÜÇLÜ TEMELLER

NEDEN ÇİFT DİL ?BILINGUAL?

Altınşehir Koleji olarak Global Dünyanın öneminin farkında bir eğitim kurumuyuz.Öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak hayata hazırlamak için Ana sınıfı 6 yaştan başlayarak 4.sınıfımıza kadar Bilingual/Çift Dil İngilizce Eğitimi vermekteyiz.

Buradaki amacımız hem 4.sınıftan mezun olan öğrencilerimizin kendini ifade edebilen ve İngilizceyi etkin kullanabilen bir birey haline gelmesinin yanı sıra lisede IB/AP gibi çift diploma programları /Öğrenci değişim programlarına kolay entegre olabilecek bireyler haline gelmesini sağlamaktır.

Bu sebeple öğrencilerimiz İngilizce olarak aldıkları ana derslerin yanında kademelerine uygun olarak  İngilizce Matematik, Fen Bilgisi, Doğa, Kültür Gezginleri, Yaşam Becerileri, Kodlama, Hayat Bilgisi ve Görsel Sanatlar derslerinide alırlar. Her iki dili akıcı bir şekilde konuşmak ilerleyen yaşlarında hem eğitim hayatlarında hem kariyer hayatlarında öğrencilerimizin vizyonu açık bireyler olmasını sağlar. Çift dilli eğitim sizi dünyaya açık hâle getirir.Çift dilli çocukların sosyal yetenekleri artarak devam eder ve eğitim hayatlarında hep daha önde ilerlerler.

İkinci bir dil konuşmak, kendini tamamlama duygusunu hissettirir.

Amacımız:

İlkokul birimi olarak amacımız öğrencilerimize bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, çağdaş ve demokratik bir ortam sunmaktır. İlkokulun amaçları doğrultusunda öğrencilerimize yaparak, yaşayarak, inceleyerek kendilerini ifade etmeye yönelik bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Saygı ve sevgiyle örülen eğitim kurumumuzda yer alan her kişi, önce birey olmanın haklı gururunu yaşarken kendisine sunulan sıcak ortamda yönetim-öğretmen-öğrenci üçgeninde kendisiyle birlikte yaşamayı öğrenmektedir. Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkmasına özen gösterilmekte, onlara öğrenme ve sorumluluk bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açılardan da desteklenmektedir. İlkokulumuzda öğrencilerimize; bilgi öğretme, toplumsallaştırma ve yaşam becerileri kazandırma olmak üzere üç temel işlevi yerine getirmekteyiz.

Hedeflerimiz:

 • Bilimin ışığı ve sanatın sporun evrenselliği ile öğrencilerimize akademik başarıyı kazandırmak
 • Dilin etkisiyle farklı kültürleri tanıyan çağdaş bireyler yetiştirmek
 • Yeni bilgiye ulaşmanın yeni ürünler hayal etmek ve tasarlamak olduğunu öğrencilerimize aktarabilmek
 • Sanatı ve sporu hayatının bir parçası haline getiren bireyler yetiştirebilmek
 • Anadilinin inceliklerini öğrenmenin yanı sıra çift dil eğitimi ile dünya vatandaşı olan bireyler yetiştirme
 • Fen bilimlerinde kullanılan deneyler ile uygulamalar yaparak bilime önem veren ve bilim insanı olma yolunda ilerleyen bireyler yetiştirme
 • Estetik bilinci oluşmuş, çevreye ve doğaya karşı duyarlı, çağdaş ve iyi insan olma özelliklerini kazandırmakErken yaşta okuma bilincini oluşturarak kitapların dünyasına yolculuk yapmalarını sağlamakla birlikte hayal güçlerinin sonsuzluğunda ilerlemelerine fırsat vermek
 • Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde aydın, çağdaş ve başarılı bireyler yetiştirmek

 

Akademik Programımız:

 • Türkçe Dersleri: İlkokul kademesinde verilen Türkçe derslerinde öğrencilerimiz 1.sınıftan başlayarak 4.sınıfa gelip ilkokul eğitimini tamamlayana dek okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini geliştirip, temel dil bilgisi kurallarını öğrenirler ve uygularlar. Seviyelerine uygun olarak okuma ve yazma becerilerini geliştirirler. Dilimizin zenginliklerinin farkına vararak Türkçeyi doğru ve etkili kullanmayı öğrenmekle birlikte duygu ve düşüncelerini yazılı olarak ifade etme becerisi kazanırlar. Sözcük dağarcıklarını zenginleştirirler, görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını doğru olarak anlama gücü kazanırlar. Vurgu, tonlama ve noktalama işaretlerine dikkat ederek akıcı okuma ve anlama becerisi edinmeye başlarlar. 4.sınıfa doğru yazım kurallarını öğrenirken, dilin kullanımı ile ilgili konuları ayrıntılı biçimde öğrenirler.
 • Matematik Dersleri: 1.sınıftan itibaren Matematik derslerinde öğrencilerimiz somut malzemeler de kullanarak çıkarma, toplama, çarpma, bölme, problem çözme ve ölçme gibi matematiğin temel becerilerini kazanmakla birlikte matematiksel becerilerini günlük yaşantılarında kullanmayı öğrenmeye başlarlar. Öğrenme süreçleri disiplinlerarası ilişkilendirme temel alınarak planlanır. Dört işlem, problem çözme, ölçme, işlemler ve problemler arası bağlantılar kurmada yetkinlikleri artar. Matematik öğreniminde baz aldığımız programımızda somuttan soyuta ilerleyen bir öğretim süreci mevcuttur.

 • Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Dersleri:  İlkokul eğitiminin içerisinde yer alan Hayat Bilgisi ve Sosyal bilgiler derslerimizde öğrencilerimiz hem kendilerini hem de içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı tanımayı öğrenirler. Hayatı bir bütün olarak tanıma fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz bu dersler ile içinde bulundukları doğal ve toplumsal çevre incelerken; kendini tanıma, çevreyi ve çevrede meydana gelen olayları anlama, daha iyi yaşama yollarını bulma, çevredeki eşyaların yerlerini ve bunların nasıl kullanılacağını bilmeleri sağlanır. Öğrencilere hayata ilişkin temel beceriler ve değerler kazandırarak onların kişisel ve sosyal gelişimlerine ve kendini gerçekleştirmelerine katkı sağlanmaktır. Bu derslerde öğrencilerimizin bulunduğu topluma uyumunu sağlayan, yaşadığı toplumun tarihi, kültürel ve sosyal yapısını tanımasına yardımcı olan, toplumsal yaşamın gerektirdiği davranışları kazanmasını sağlarız.
 • Fen Bilimleri Dersleri:  Bu dersimizde öğrencilerimizin bilmeye ve anlamaya istekli olmalarını, çevresini oluşturan her şeye değer vermelerini, mantıklı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini ve bilimsel değerlere sahip olmalarını amaçlar, sorgulama, bilimsel incelemeyi merkeze alırız. Derslerimiz büyük ölçüde gözlem ve deneylerle donatılmış, deneysel çalışmalarda varlıkların ve olayların belirli nitelikleri uygun koşullarda öğrencilerimiz tarafından gözlemlenmesi sağlanır.
 • Yabancı Dil Dersleri  İlkokulda öğrencilerimiz İngilizce derslerinde kendileri ve hayatları hakkında iletişim kurmayı öğrenmeye başlar, hem konuşma ve dinleme becerileri edinir hem de kelime dağarcıklarını geliştirirler. İleriki sınıf seviyelerine geçtikçe sunumlarda dijital araçları ve platformları yaratıcı bir şekilde kullanarak, öğrendiklerini paylaşmanın farklı yollarını öğrenirler. 2.YABANCI DİL derslerinde ise öğrencilerimize kendilerini iki farklı dilde ifade etme beceriler kazandırmayı hedeflerken , farklı kültürleri öğrenmeleri ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemeleri sağlanır.
 • Beden Eğitimi ve Yüzme Dersleri:  İlkokulda verilen spor derslerinde amacımız öğrencilerimizin sağlıklı beslenmenin ve düzenli fiziksel aktivitenin önemini kavraması, vücudunun farkında olması ve öz bakımına önem vermesi, yaşam boyu sürdürülecek doğru alışkanlıklar kazanması, yaş seviyelerine uygun şekilde el-göz, eklem-kas koordinasyonlarını geliştirilmesi, oyunda kazanma ve kaybetme durumunu öğrenmeleri, spor araç ve tesislerini doğru kullanmayı öğrenmeleri, takım çalışmasının önemini kavramalarıdır. 1.sınıftan sonra ise bu öğrendikleri becerilerle fiziksel ve zihinsel yapılarına uygun spor branşına yönlendirmeyi hedefleriz. Yüzme derslerimiz öğrencilerimizin suya alışması, suyu sevmesi, çeşitli yardımcı malzemelerle yapılan su oyunlarıyla, eğlenerek suya hakim olma ve suda ilerleme şeklinde sürdürülerek ileriki yaş sınıflarında kazanılan becerilerin geliştirilmesi amacıyla, yüzme tekniklerinin tanıtımı ve yüzmedeki stillerin teknik çalışmalarının uygulanması, oluşturulan yüzme takımının yarışmalara hazır hale getirilmesi şeklinde devam eder.

Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları

 • Ödev Sistemimiz:  Akademik ve yabancı dil derslerinden verilen ödevlerimiz her sınıf seviyesinde farklı günlerde verilerek, öğrencilerimizin yaş gelişimlerine uygun şekilde düzenlenmektedir. Ödevlerimiz günlük olarak sınıf öğretmenlerimiz tarafından takip edilerek, ödev yapma alışkanlığı kazanamamış öğrencilerimize sınıf öğretmeni ve veli işbirliği içerisinde Rehberlik Servisimiz destek olmaktadır.
 • Değerlendirme Sistemimiz:  1.sınıftan itibaren öğrencilerimizin öğrenme düzeyleri baz alınarak çeşitli değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu değerlendirmeler okuma anlama, haftalık değerlendirmeler, aylık değerlendirmeler şeklinde gerçekleştirilerek sene başından sonuna kadar öğrencilerimizin bireysel akademik grafikleri oluşturularak, eksik kalan kazanımlarıyla ilgili grup ve bireysel çalışma etütleriyle desteklenmektedir.
 • Etüt Sistemimiz:  İlkokulda her öğrencimiz sınıf öğretmeniyle birebir çalışma yapma fırsatı bulmaktadır. Birebir çalışmalarda sınıf öğretmenimiz tarafından sınıf içi gözlem ya da yapılan değerlendirmeler baz alınarak öğrencimizin eksik kazanımının tamamlanması hedeflenmektedir. Yapılan etütlerimiz
 • Hafta İçi ve Hafta Sonu Çalışmaları Hafta içi ve haftas onu etütleri şeklinde randevulu ve planlı gerçekleştirilmektedir. Amacımız her zaman öğrencimizin bir üst sınıf seviyesine geçerken bulunduğu sınıf seviyesindeki alması gereken temel kazanımları tamamlamaktır. Bu sebeple birimimizde öğrencilerimizin bireysel farklılıkları da göz önüne alınarak bireysel farklara uygun çalışma modelleriyle öğrenciye özel birebir çalışmalar da gerçekleştirilmektedir.

ALTINŞEHİR İLKOKULUNDA YETENEK KULÜPLERİ

Her bireyin keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi hakkeden özel yetenekleri mutlaka vardır

Altınşehir Okulları'nda anaokulundan başlayıp, ilkokula uzanan yetenek kulüpeleri, keşfetme ve deneyimletme esasıyla programlar oluşturur. Temel hedef yaşam boyu sürdürülecek bir kabiliyeti bulmaktır.

GÖRSEL SANATLAR- SERAMİK DERSLERİ

MÜZİK-PİYANO DERSLERİ

BALE DERSLERİ

HALK DANSLARI DERSLERİ

SATRANÇ DERSLERİ

YAPAY ZEKA- KODLAMA DERSLERİ

DRAMA DERSLERİ

GÖRSEL SANATLAR- SERAMİK DERSLERİ

Sanat derslerimizde öğrencilerimizin, hayatları boyunca sanatla ilgili bireyler ve sanatı bilinçli izleyen tüketiciler olarak yetişmelerini sağlarız. İlkokul seviyesinden itibaren öğrencilerimize sanat yoluyla kendilerini ifade imkanı vererek öğrencilerimizin kişisel gelişimine ve duygusal sağlığına yardımcı olmaya çalışırız. Öğrencilerimize bireysel çalışarak kendilerini ispat etme, duygu ve düşüncelerini ifade etme olanakları tanırız. İlkokul seviyesinde derslerimizde öğrencilerimizle, desen çalışmaları, pastel boya teknikleri, suluboya, akrilik boya, kolaj, tuval çalışmaları, atık materyallerle çalışmalar, üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları ( seramik ) gerçekleştirerek ilgili olduğu alana yönelmesini sağlarız.

MÜZİK-PİYANO DERSLERİ

İlkokul seviyesinde öğrencilerimize Müzik ve piyano derslerinde yetenekleri, çeşitli çalgı (ezgi-ritim) ve ses topluluklarıyla eserler seslendirilerek, müzikli oyunlar oynanarak ortaya çıkarılıp, geliştirilmesi hedeflenir. Kaliteli, müzik beğenisi kazandırmak, bilinçli bir müzik dinleyicisi olabilmelerini sağlamak, kazandıkları müzik becerilerini çeşitli etkinliklerde sergilemelerini sağlamak, müziğin insan yaşamındaki önemini kavratmak en önemli hedeflerimizdendir

BALE DERSLERİ

İlkokul seviyesinde bale derslerinde temel amacımız fiziksel yönden öğrencilerimize sağlayacağı katkıdır. Daha esnek, daha ince, daha zarif, daha sağlam ve daha sağlıklı bir vücuda sahip olmaları için bale dersleri önem arz etmektedir. Egzersizler sayesinde kazanılan esneklik, sağlamlık ve zarafetin yanı sıra, öğrencilerimiz doğru beslenmeyi ve vücutlarına iyi bakmayı küçük yaştan itibaren öğrenirler. Bale derslerimiz ilkokulda aynı zamanda öğrencilere öncelikli olarak iyi bir denge eğitimi vermektedir.

HALK DANSLARI DERSLERİ

 İlkokulda halk dansları derslerinde öğrencilerimizin disiplin açısından olumlu etkiler kazanmaları hedeflenir. Öğrencilerimizin aynı müzikte aynı hareketleri yaparak , aynı sesleri çıkartmaları, toplu halde el ele tutuşmaları, toplu hareket etmeleri, onların tamamen bütünleşmeleri ve birlik içinde oyun bitene kadar dikkatlerini kaybetmeden organize olmalarını sağlarız.

SATRANÇ DERSLERİ

 Hayatın küçük bir modeli olan satranç derslerinde ilkokulda öğrencilerimize zihinsel, duyuşsal ve bedensel bazı beceriler kazandırmayı hedefleriz. Bu ilkeler doğrultusunda hazırlanan ders planımızda öğrencilerimize önce düşünüp sonra hareket etmesi gerektiğini, zamanını iyi planlaması gerektiğini, yaşadığı durumları değerlendirebilmesini, kurallara uymasını ve rakibine karşı saygılı olmasını öğretiriz.

YAPAY ZEKA- KODLAMA DERSLERİ

 21.yy becerilerinin gerekliliklerine uygun olarak teknoloji becerisini öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren öğretmeye çalışma temelinde ilkokulda Yapay zeka ve kodlama derslerimizde kodlama eğitimi, robotik eğitimi, oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma yöntemlerini kullanarak eğitimde bilinçli ve güvenli internet kullanımı, artırılmış ve sanal gerçeklik kullanımlarıyla bu teknolojik becerilerin kazandırılması sağlanır.

DRAMA DERSLERİ

İlkokul seviyesinde verdiğimiz Drama derslerimizle öğrencilerimize demokratik tutum ve davranış geliştirme, estetik bir yaşam biçimi oluşturabilme, grupla birlikte hareket edebilme yetisi kazandırma, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, yaratıcılığın ve hayal gücü gelişiminin önünü açma, sorgulama ve ifade edebilme becerilerini kazandırmanın yanı sıra rol oynama ve doğaçlama teknikleriyle özgüven gelişimlerini destekleyici çalışmalara yer veririz.

ALTINŞEHİR İLKOKULUNDA KAMPÜS ORTAMI

Güçlü Temeller Üzerinde Yükselen Pırıl Pırıl Bir Gelecek İçin

En temel akademik eğitim sürecinin başladığı ilkokul, her çocuğun gelecekteki başarısının da zihin izlerini oluşturur. Çift dilli eğitim, ilkokul programımızın en temel farkıdır.

Sohbet penceresi aç
Canlı Destek
Merhaba, 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?