Yabancı Dil – Çift Dil Eğitimi

Yabancı Dil Eğitimi(Çift Dilli Eğitim Programı)

Altınşehir Eğitim Kurumları felsefesi doğrultusunda İngilizce Bölümü dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır.

NEDEN ÇİFT DİL ?BILINGUAL?

Altınşehir Koleji olarak Global Dünyanın öneminin farkında bir eğitim kurumuyuz.Öğrencilerimizi dünya vatandaşı olarak hayata hazırlamak için Ana sınıfı 6 yaştan başlayarak 4.sınıfımıza kadar Bilingual/Çift Dil İngilizce Eğitimi vermekteyiz.

Buradaki amacımız hem 4.sınıftan mezun olan öğrencilerimizin kendini ifade edebilen ve İngilizceyi etkin kullanabilen bir birey haline gelmesinin yanı sıra lisede IB/AP gibi çift diploma programları /Öğrenci değişim programlarına kolay entegre olabilecek bireyler haline gelmesini sağlamaktır.

Bu sebeple öğrencilerimiz İngilizce olarak aldıkları ana derslerin yanında kademelerine uygun olarak  İngilizce Matematik,Fen Bilgisi,Doğa,Kültür Gezginleri,Yaşam Becerileri,Kodlama,Hayat Bilgisi ve Görsel Sanatlar derslerinide alırlar.

Her iki dili akıcı bir şekilde konuşmak ilerleyen yaşlarında hem eğitim hayatlarında hem kariyer hayatlarında öğrencilerimizin vizyonu açık bireyler olmasını sağlar. Çift dilli eğitim sizi dünyaya açık hâle getirir.Çift dilli çocukların sosyal yetenekleri artarak devam eder ve eğitim hayatlarında hep daha önde ilerlerler. İkinci bir dil konuşmak, kendini tamamlama duygusunu hissettirir.

Dünya ile aynı dili konuşan evrensel vizyona sahip bireyler 

Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca dili deneme-yanılma, hata yapma, hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Kendini sözlü ve yazılı ifade edebilme, duyduğunu –okuduğunu anlama, akıcı ve anlaşılır konuşma yabancı dilde öğrencilerimize kazandırdığımız temel özelliklerdir. Okulumuz İngilizce öğretiminde ORTAK AVRUPA DİL ÖĞRETİM ÇERÇEVE planını (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGE LEARNING) esas almakta, en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. 

 Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca ve Fransızca dersleri yer almaktadır. 2.sınıfta başlayan 2. yabancı dil programı, ortak bir program yürütülerek öğrencilere kendilerini iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmelerini ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

OKULUMUZDA DİL ÖĞRENİMİ BİR YAŞAM BECERİSİDİR.

Dil bir yaşam becerisidir. Yaşam becerileri sosyal ve yaratıcı becerileri, sosyal sorumlulukları, karşılıklı anlaşmayı, hoşgörüyü, özerklik ve öğrenme stratejilerini öğrenmeyi açıklayan, ifade eden, sınıflandıran düşünme becerilerini anlamayı, toplumsal ve ortak becerileri keşfetmeyi ve geliştirmeyi sağlar.

 

Sohbet penceresi aç
Canlı Destek
Merhaba, 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?