Yapay Zeka ve Kodlama

Bilişim Teknolojileri Eğitimi(Yapay Zeka Ve Robotik Kodlama)

Yapay Zekâ Derslerimiz ve Seçmeli Kulüp Programımız;

Yaş Grubu: İlköğretim 5-6-7. Sınıf Öğrencilerimiz + Ortaöğretim 9-10. Sınıf Öğrencilerimiz

Gelişen makine seviyesinin, makinelere insan kaynaklı veri girişinden çok görev verme eğilimine doğru yöneldiğini görüyoruz. Geleceğe yönelik bu teknolojinin, eğitim düzeyine indirgenmesi çağımızın gerekliliklerinden biri haline gelmiş durumdadır. Özel Altınşehir Koleji öğrencileri, çağımızın gerekliliği haline gelen bu 21.yüzyıl becerilerinden; eleştirel düşünmeyi, problem çözmeyi, karar vermeyi, araştırma yapmayı, girişimci olmayı ve yaratıcı düşünmeyi projelerinde ve yeni nesil düşünce sistemlerinde kullanmaktadır. Özel Altınşehir Koleji olarak öğrencilerimize, kodlama ve programlama becerilerinin yanı sıra “makine öğrenmesi” dediğimiz yapay zekâ teknolojilerini kullanma becerilerine sahip yeni nesil öğretim programı sunmaktayız.

Robotik ve 3 Boyutlu Tasarım Seçmeli Kulüp Programımız;

Yaş Grubu: İlköğretim 2-3-4. Sınıf Öğrencilerimiz

Günümüz yaşamı teknoloji ile iç içe geçmiş bulunmaktadır. Bu yeniliğin getirdiği bazı teknik becerilerin eğitime kazandırılması adına bu amacı gerçekleştirmemizi destekleyecek nitelikteki donanımımız ve düzenlemelerimiz bizlere iyi bir eğitim anlayışı sunmamızda yardımcıdır. Ders içeriklerimiz ve uygulamalarımız ilgi çekici olup, öğrencilerimizin dersleri hem görsel hem de işitsel olarak zengin bir ortamda yani tam donanımlı laboratuvarlarımızda seviyelerine uygun olarak gerçekleştirilir. Bilişim ve teknoloji alanının değişkenliğini ele aldığımızda bu değişkenlik eğitim programımıza da eş zamanlı olarak yansıtılmaktadır ki bu yenilikçi eğitim anlayışımıza dayanır.

STEM Eğitimi ile Harmanlı Bilişim ve Robotik Derslerimiz;

Yaş Grubu: Okulöncesi Eğitim Düzeyi, İlköğretim Düzeyi ve Ortaöğretim Düzeyi Öğrencilerimiz

Çağımızın gerekliliğinden medya okuryazarlığı becerisini öğrencilerimize eğitimde çağdaşlaşmanın getirisi olan STEM (Science, Technology, Education and Maths) anlayışı ile sunmaktayız. Bu anlayış ile öğrencilerimize bilimsel yöntemler, matematik ve teknolojik alanlar ile harmanlanmış bir bilişim öğretimi sunmaktayız. Akıllı teknolojilerin robot yazılımlar ile sağlanmasını gerektiren evrede robotik kodlama derslerimizde, öğrenme becerileri (learning skills), algoritmik düşünce evresinde sunulmaktadır. Öğrencilerimiz güçlü hayal güçleri ile tasarladıkları yaratıcı projelerini, öğrendikleri mühendislik becerilerini kullanarak donanımımız ve eğitim programımız desteğiyle gerçeğe dönüştürebilirler. 

 

Yapay Zeka Kodlama ve Robotik

Analitik düşünerek, çözümü teknolojiyle buluşturan, geleceğin sistemlerini kodlayan evrensel bakış açısına sahip bir nesil için

Ezberlere ve tekrarlara dayalı olmaktan çok öte bir bakış açısına sahibiz. Yapay zekanın akılalmaz gelişim hızına ve evrimine hazır genç nesiller için özgür düşünceyi, teknolojiyle buluşturuyoruz.

Yapay Zeka ve Kodlama Eğitimlerimiz

Farklı yaş grubu & kademelerdeki teknoloji takımlarımız her yıl düzenlenen yarışmalardan galibiyetle dönüyor.

Sohbet penceresi aç
Canlı Destek
Merhaba, 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?