Global Schools Program

Ortak Geleceğimizi Korumak ve Geliştirmek için Altınşehir Okulları Global Schools Program Üyesidir

 

“Global Schools Program Nedir? GSP yani Küresel Okullar Programı, UNESCO’nun Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitime Yönelik Küresel Eylem Programını (ESD) destekleyen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın bir girişimidir. Altınşehir Okulları da GSP networkünün bir parçasıdır. 

Global Okullar, daha esnek ve sürdürülebilir bir dünya kavramını mümkün kılmak adına dünya çapındaki eğitim sistemlerini desteklemek üzere; araçlar, kaynaklar ve programlar geliştirir. Programın temel hedefi, her kademeden öğrencinin, içinde bulunduğumuz çağın en büyük zorluklarına güçlü bir biçimde cevap vermek ve herkes için sürdürülebilir ve gelişmiş bir dünya oluşturmak için gerekli bilgi, değer ve beceriler kazandırılmış bir dünya yaratmaktır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gerçekten mümkün mü?

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri , dünya genelindeki gelir adaletsizliğini, özellikle yoksulluğu sonlandırmak, yerkürenin tüm bireyleri için; ayrım gözetmeksizin, insan onuruna yaraşır iş sahaları oluşturmak, adaleti, barışı ve refahı teşvik etmek ve çevreyi korumak için 2015 yılında 193 dünya hükümetinin tamamı tarafından müzakere edilen ve kabul edilen 17 hedeften oluşmaktadır. Hedefler, hükümetler, kurumlar, yerel topluluklar, sivil toplum kuruluşları, okullar ve işletmelerin 2030 yılına kadar ulaşılacak bir standart ve net hedefler dizisi doğrultusunda birlikte çalışması için pratik bir araçtır.


 
“Global Schools Programın bir Parçası Olmak Ne Demek?

GSP, okulların, öğretmen ve öğrencilerini, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH’ler) doğrultusunda eğitmelerine yönelik gerekli araçları ve e-kaynakları sağlar. Eğitimcilerle beraber çalışan program, öğrenme ortamlarını küresel olarak dönüştürmeyi ve okulları SKH’lerde eğitim ve liderliğin merkezleri haline getirmeyi ve sonucunda da öğrencilerin yaşam tarzlarında, davranışlarında, eğitimlerinde ve profesyonel kariyerlerinde sürdürülebilir kalkınmaya öncelik vermelerini sağlamayı hedefler.

Araştırmalar, Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitim’in (ESD), öğrencilere yalnızca daha iyi bir dünyayı biçimlendirmelerine imkan sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda okulda daha iyi performans göstermelerini de amaçlayan çok önemli bir araç olduğunu gösteriyor.

Sohbet penceresi aç
Canlı Destek
Merhaba, 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?