Rehberlik

ANLAYAN, DİNLEYEN, YÖN GÖSTEREN, SEÇME HAKKINI ÖĞRENCİYE TESLİM EDEN VE HER YAŞ GRUBUNA ÖZEL REHBERLİK SİSTEMİ… 

Altınşehir Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi olarak en genel amacımız öğrencilerimize psikolojik,sosyal ve akademik açıdan destek olarak kendini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Öğrencilerin kendini anlaması ve tanıması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini ortaya çıkartması, sosyal psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi ve böylece kendini gerçekleştirmesi için, rehberlik uzmanları ve öğrenci koçu, servisimiz bünyesinde hizmet vermektedir.

Öğrencilerimizin psiko-sosyal süreçleri akademik başarılarının gelişimi okulumuzdaki üç boyutlu rehberlik sistemi ile öğrenci, öğretmen ve veli çemberinde çalışmalar yapılarak takip edilmekte ve öğrencilerimize destek sağlanmaktadır.

ÇOCUK AKADEMİSİ REHBERLİK BİRİMİ

İYİ İNSAN OLMAK DERSİ

İyi insan olmanın temel kuralı: Aynı fikirde olmasak da beraber yaşayabilecek kadar iyi insan olabilmekten geçiyor. Fikrimiz, görüşlerimiz, yaşantılarımız farklı olsa da birlikte yaşamayı becerebiliyorsak iyi insanlar olabilmişiz demektir. İyi bir insan olabilmek için yaptığımız tüm çalışmalar yıl boyu devam etmektedir. İyi İnsan Olma dersinin içeriğinde hijyenden sofra adabına, teknolojinin kullanımından yeni ortamlarda nasıl davranmalıyız konusuna kadar uzanan geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Amaç her şeyden önce mutlu çocuklar yetiştirmek ve vatana hayırlı birer evlat olarak gelecekte yerlerini alabilmelerini sağlamaktır. Bu görüş ile çıktığımız bu yolda farklı görüşte ve düşüncede olan bireyleri saygı çerçevesi içinde tek bir çatı altında toplayabilmek için çocuklarımıza yeni bilgi alanları sağlamaktayız.

BİREYSEL GÖRÜŞME

Rehberlik hizmetleri eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır;bireysel rehberlik hizmeti ile insanın etkili bir birey olması sağlanmaktadır.Bireysel rehberlik çalışmasının ilk amacı öğrenciyi tanımaktır.Bireysel görüşmeler ile rehberlik servisi öğrenciyi tanır,sürecini karşılıklı değerlendirme imkanı bulur ve var olan eksiklerin dönütlerini sağlayarak bilgilendirmeye devam eder.Aynı zamanda oyun terapisi ve resim teknikleri uygulanarak sorun odaklı görüşmelerde öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayarak süreci sağlıklı hale getirmede kilit role sahip olur.

İLKOKUL REHBERLİK BİRİMİ

İYİ İNSAN OLMAK DERSİ: İyi insan olmanın temel kuralı: Aynı fikirde olmasak da beraber yaşayabilecek kadar iyi insan olabilmekten geçiyor. Fikrimiz, görüşlerimiz, yaşantılarımız farklı olsa da birlikte yaşamayı becerebiliyorsak iyi insanlar olabilmişiz demektir. İyi bir insan olabilmek için yaptığımız tüm çalışmalar yıl boyu devam etmektedir. İyi İnsan Olma dersinin içeriğinde hijyenden sofra adabına, teknolojinin kullanımından yeni ortamlarda nasıl davranmalıyız konusunda kadar uzanan geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Amaç her şeyden önce mutlu çocuklar yetiştirmek ve vatana hayırlı birer evlat olarak gelecekte yerlerini alabilmelerini sağlamaktır. Bu görüş ile çıktığımız bu yolda farklı görüşte ve düşüncede olan bireyleri saygı çerçevesi içinde tek bir çatı altında toplayabilmek için çocuklarımıza yeni bilgi alanları sağlamaktayız.

ÇOCUK FELSEFESİ: Çocuk felsefesi dersinin amacı, bireyin eleştirel ve yaratıcı düşünebilme yetisinin geliştirilmesidir. Bu kazanımın sağlanması için küçük yaş gruplarının belli konular üzerinde düşünme etkinliğinin kendisi üzerine düşünebileceği, özgün düşünceler üretebileceği ve bu düşüncelerin açık ve özgür bir dille ifade edilebileceği sıcak bir ortam yaratılmaktadır. Çocuk Felsefesi dersi, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu pedagoji öncelikle çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Akıl yürütme, kavram oluşturma ve soyutlama becerileri gelişir. Özel Altınşehir Okulları olarak çocuklarımıza bu sayede sabır, özsaygı, kendini cesurca ifade etme, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve bu hedef doğrultusunda ilerlemeyi amaç ediniyoruz.

BİREYSEL GÖRÜŞME:  Rehberlik birimi olarak öğrenci takibimiz bireysel görüşme temelli olarak yürütülmektedir. Yıl içerisinde tüm öğrencilerle bireysel olarak düzenli görüşme sağlanır. Sınıf ve saha gözlemi yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görsel algı, dikkat ve kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçlarını kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

WORKSHOP ÇALIŞMALARIMIZ:

 • OKULA UYUM
 • ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK
 • SORUMLULUKLARIMIZ
 • DUYGULARI TANIMA
 • BEDENSEL SINIRLARIMIZ
 • SINAV KAYGISI(4.SINIF)
 • ORTAOKULA GEÇİŞ(4.SINIF)                                                                                                       

  ORTAKOKUL REHBERLİK BİRİMİ

REHBERLİK: Rehberlik hizmetleri, eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine, uyumuna yardım etme ve öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yönelik yürütülen bir hizmettir.Bu kapsamda rehberlik hizmet alanlarından bazıları şunlardır;

 • Oryantasyon
 • Çevre/ veli ile ilişkiler
 • Bireyi tanıma
 • Psikolojik danışma
 • Konsültasyon (müşavirlik)
 • Yöneltme ve yerleştirme

BİREYSEL REHBERLİK: Bir bireye eğitsel, mesleki veya kişisel/sosyal rehberlik alanında daha çok bilgi verme, yeni durumlara alıştırma, uygun yöneltme hizmetlerini sunma gibi konularda bilişsel düzeyde sunulan rehberlik hizmetleridir. Yalnızca bir kişiye herhangi bir problem alanında ( eğitsel, kişisel-sosyal, mesleki) bilişsel yardım sunmaktır. Bireysel görüşmeler ile rehberlik servisi öğrenciyi daha yakından tanır, sorun odaklı görüşmeler ile öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayarak süreci sağlıklı hale getirmede kilit role sahip olur.

GRUP REHBERLİĞİ: Rehberlik hizmetinin aynı anda birden çok öğrenciye verilmesidir.Ortak bir tema çerçevesinde bir araya gelen öğrencilere yönelik, rehberlik birimi tarafından uygulanan bir modeldir.Haftalık olarak işlenen grup rehberliği dersinde öğrenci öz güven, kaygı,öfke,stres, grup içi etkileşim ve sosyal ilişkilerle birlikte duygu durumlarını tanımayı ve ortaya çıktığı durumlarda verilen bilgiler eşliğinde çözüme ulaşmayı öğrenir.Grup rehberliğinde, aynı zamanda öğrenciye belli envanterler uygulanarak kendini tanıma ve öğrenciyi bilgilendirme süreci devam eder.Rehberlikte gizlilik ilkesine bağlı olarak veli – öğretmen işbirliği ile sürecin daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlemesi sağlanır.

KOÇLUK SİSTEMİ: İstenen performansa ulaşmak için, Koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.Okulumuzda her öğrenci koç öğretmeni ile dönem başından itibaren birebir iletişim halindedir.Koç öğretmen, haftanın 2 ders saati öğrencilerle birlikte kazanım eksikliklerine göre haftalık çalışma programını düzenler ve önceki haftanın çalışmalarını kontrol eder. Öğrenci eksiği ve talebine göre etüt planlaması yapılır. Koç öğretmen öğrencinin sosyal ve akademik gelişimini takip ederek ihtiyaç halinde rehberlik servisiyle iletişime geçer ve çözüm sürecini hızlandırır.Koç öğretmen, veli ile belli periyotlardayüz yüze görüşme yapar.Belli periyotlarda da telefon ile iletişim sağlanarak bilgi akışı yürütülür. Koçluk sistemi sayesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimleri sağlanırken velilerimiz en doğru şekilde öğrencinin gelişimi hakkında bilgilendirilir.

Sohbet penceresi aç
Canlı Destek
Merhaba, 👋
Nasıl yardımcı olabiliriz?