İlkokul

 İlkokul birimi olarak amacımız öğrencilerimize bireysel farklılıkların göz önünde bulundurulduğu, çağdaş ve demokratik bir ortam sunmaktır. İlkokulun amaçları doğrultusunda öğrencilerimize yaparak, yaşayarak, inceleyerek kendilerini ifade etmeye yönelik bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Saygı ve sevgiyle örülen eğitim kurumumuzda yer alan her kişi, önce birey olmanın haklı gururunu yaşarken kendisine sunulan sıcak ortamda yönetim-öğretmen-öğrenci üçgeninde kendisiyle birlikte yaşamayı öğrenmektedir. Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkmasına özen gösterilmekte, onlara öğrenme ve sorumluluk bilinci kazandırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açılardan da desteklenmektedir.
     İlkokulumuzda öğrencilerimize; bilgi öğretme, toplumsallaştırma ve yaşam becerileri kazandırma olmak üzere üç temel işlevi yerine getirmekteyiz.