Çocuk Akademisi

Yapılan tüm araştırmalar göstermektedir ki, 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Çocukların, yabancı dile duyarlılık, dil gelişimi, bilişsel-akademik, sosyal-duygusal, düşünme –problem çözme yeteneği, bedensel ve kişilik gelişiminin çoğunlukla %70’i bu yaş döneminde tamamlanmaktadır. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu ve kişilik gelişiminin oluştuğu bu dönemde çocuklarımızın kazandığı davranış kalıpları, beceriler hayat başarısının temellerini oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuklarımızın ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir eğitim programı ile eğitim hayatlarına başlamaları önemlidir.

Çocuklarımızın bireysel farklılıkları ve okulumuza mutlu ve isteyerek gelmeleri bizim ilk hedefimizdir. İlköğretime ve geleceğe Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda hazırlanan çocuklarımız, özgüvenli, sosyal, öğrenmeye açık, kişilik gelişimini ve toplumsal davranış gelişimini tamamlamış, ailesine ve çevresine saygılı bireyler olarak yetişir.