REHBERLİK

3 BOYUTLU PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK

Altınşehir Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi, okulumuzun modern olanaklarından yararlanılarak dünya standartlarında ve profesyonel bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Uygulanan Üç boyutlu rehberlik sistemi ile öğrenci, öğretmen ve veli çemberinde çalışmalar yapılarak, öğrencide sadece akademik başarı değil sosyal hayat başarısı da hedeflenmektedir.

Dünyamız hızla değişmektedir. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeler, toplumsal hayatı daha karmaşık hale getirmiştir. Bu nedenle , yeni neslin en iyi şekilde yetiştirilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılması, yeniliklere uyumunun en iyi şekilde sağlanması için PDR hizmetlerinin önemi artmış ve okulumuzda da bu yöndeki çalışmalara hassasiyet verilmiştir.

Öğrencilerin kendini anlaması ve tanıması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitelerini ortaya çıkartması, sosyal psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilmesi ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman psikoloğumuz, rehberlik uzmanları ve öğrenci koçu, servisimiz bünyesinde hizmet vermektedir.

Altınşehir Okullarında rehberlik, kişinin akademik ve sosyal gelişiminde eğitimin tamamlayıcı unsurlarından biri olarak önem kazanmaktadır. Servisimiz her aşamadaki öğrencilerimize açıktır.Demokratik ve insancıl bir anlayış ile bireyi tanımak ve güçlü yönlerini ortaya çıkarmak esas amaçtır. Öğrencilerimizin bireysel farklılık, yetenek, ilgi ve istekleri göz önünde tutularak, bireysel gelişimleri yakından takip edilir.. Sosyal hayat ve fiziksel gelişimin en hızlı geliştiği dönem olan ergenlik döneminde, rehberlik ayrıca önem kazanmaktadır. Bu dönemde kimlik arayışı içerisinde olan öğrencileri doğruya yönlendirmek, özbenlik düzeyini arttırmak, iletişim becerilerini geliştirmek hedefimizdir.

Okulumuzda kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik yapılmakta, 3 boyutlu rehberlik sistemi içinde Veli- öğretmen –öğrenci işbirliğine yönelik düzenli veli görüşmeleri yapılarak ergenlik, psiko-sosyal gelişim, akademik gelişim, davranış şekilleri gibi konularda gözlem ve öneriler paylaşılmakta, seminerler düzenlenmektedir.