Misyon Ve Vizyonumuz

Evrensel Eğitim Standartı

Özel Altınşehir Okulları, modern çağın gereklerine ve beklentilerine uygun toplumun tüm katmanlarını içine alabilecek yapı ve organizasyona sahip, aklın, bilimin ışığında, hedefe odaklı, dinamik eğitimcilik anlayışı ile yola çıkmıştır. Okulumuz, dünya ile entegre nitelikli programları ile Türk eğitiminin güçlü bir kurumu olmayı ilke edinmektedir. Altınşehir Okulları, Bursa eğitiminde fark yaratacak anlayış çerçevesinde; Atatürk ilke ve inkılaplarını özümsemiş, dışa dönük, uluslararası bağlantıları güçlü ve aktif eğitim vizyonuna sahiptir. Her süreci iyi planlanmış eğitim ve öğretim programları, öğrenciyi ve öğretmeni merkezde tutan eğitim modeli, güçlü kurumsal alt yapı, çok iyi düzeyde yabancı dil eğitimi, akademik yönden güçlü eğitim, sanat ve spor alanlarında başarı, Altınşehir Koleji’nin vazgeçilmez unsurlarındandır.


Okulumuz, klasik eğitim sistemlerinde gördüğümüz öğrenciye sadece bilgi yükleme anlayışından farklı bir eğitim anlayışı sunar. Disiplin, itaat, koşulsuz kabullenme gibi özellikleriyle kalıplara sıkıştırılmış insan yetiştirmek yerine, en büyük hedefimiz, zengin hayal gücüne sahip, özgür düşünebilen, kişilikli bireyler yetiştirmektir.

Özel Altınşehir Okulları; bireylerin entellektüel ve akademik gelişimleri kadar çocukları hayata hazırlamayı da ilke edinmiştir. Eğitimin niteliğinde doğaya, canlılara, insanlara koşulsuz sevgi veren ve farklı kültürlere saygılı, aile bağları güçlü, özgüveni tam, sosyal çevresi ile uyumlu, kendisi ile barışık, üretken ve vizyon sahibi dünya insanı yetiştirmeyi hedefler.