Yabancı Dil Eğitimi(Çift Dilli Eğitim Programı)

Altınşehir Eğitim Kurumları felsefesi doğrultusunda İngilizce Bölümü dinleme, konuşma, okuma, yazma ve eleştirel düşünme becerileri kazandırmaya yönelik bir programla öğrencilerinin en iyi şekilde İngilizce öğrenmelerini amaçlar. Bağımsız bireyler olarak yetiştirmeyi amaçladığımız öğrencilerimizin özsaygı ve özgüvenlerini geliştirmeleri üzerinde de önemle durulur. Düşünce alışverişi içinde bulunmak, öğrenmek ve öğrenmeyle ilgili problemleri tartışabilmek için öğrencilere kendilerini güven içinde hissedebilecekleri bir ortam yaratılır.

          Ders içi etkinliklerde öğrenciler kendi gerçek düşünce ve duygularını açıklamakta ve yabancı dili farklı bir ortamda kullanmakta ayrıca dili deneme-yanılma, hata yapma, hatadan doğruyu bulma yoluyla öğrenmeleri teşvik edilerek konuşma ve yazma becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

          Kendini sözlü ve yazılı ifade edebilme, duyduğunu –okuduğunu anlama, akıcı ve anlaşılır konuşma yabancı dilde öğrencilerimize kazandırdığımız temel özelliklerdir. Okulumuz İngilizce öğretiminde ORTAK AVRUPA DİL ÖĞRETİM ÇERÇEVE planını (COMMON EUROPEAN FRAMEWORK FOR LANGUAGE LEARNING) esas almakta, en son ve etkili yöntem olarak İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimiz Avrupa dil Pasaportu çalışmaları çerçevesinde Cambridge 9-12 yaş grubu sınavlarına girerek, yabancı dil seviyelerini uluslararası standartlara uygun olarak belgelendirme imkanına sahip olmaktadır.

          Okulumuzda ayrıca ikinci yabancı dil olarak Almanca, Fransızca, İspanyolca dersleri yer almaktadır. 2.sınıfta başlayan 2. yabancı dil programı, ortak bir program yürütülerek öğrencilere kendilerini iki farklı dilde ifade etme becerileri kazandırırken farklı kültürleri öğrenmelerini ve farklılıklara saygı duyarak dünya vatandaşı olma yolunda ilerlemelerini hedeflemektedir.

          Okulumuzda, zengin teknolojik donanımlı sınıf ortamının yanı sıra öğrenmelerini kolaylaştırmak ve yurtdışına gitmeden İngilizce’yi yaşayarak deneyimlemeleri için İngiltere’deki bir sokaktan esinlenerek Londra Sokağını tasarladık. Okulumuzun bütün öğrencilerine açık olan Londra Sokağı aynı zamanda kurumumuzun uluslararası bakış açısını yansıtan canlı bir sokak özelliğini taşıyor. Marketten, restorana, hastaneden, evcil hayvan dükkânına kadar birçok yaşam alanının yer aldığı Londra Sokağında çocuklarımız hem görsel hem de işitsel olarak yabancı dili bambaşka bir atmosferde daha tecrübe etme fırsatı yakalıyorlar.

OKULUMUZDA DİL ÖĞRENİMİ BİR YAŞAM BECERİSİDİR.

          Dil bir yaşam becerisidir. Yaşam becerileri sosyal ve yaratıcı becerileri, sosyal sorumlulukları, karşılıklı anlaşmayı, hoşgörüyü, özerklik ve öğrenme stratejilerini öğrenmeyi açıklayan, ifade eden, sınıflandıran düşünme becerilerini anlamayı, toplumsal ve ortak becerileri keşfetmeyi ve geliştirmeyi sağlar.