Ortaokul Rehberli̇k Bi̇ri̇mi̇

* REHBERLİK: Rehberlik hizmetleri, eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır. Eğitim süreci içinde rehberlik hizmetleri, öğrencinin gelişmesine, uyumuna yardım etme ve öğrencinin kendini gerçekleştirmesine yönelik yürütülen bir hizmettir.

Bu kapsamda rehberlik hizmet alanlarından bazıları şunlardır;

*Oryantasyon

*Çevre/ veli ile ilişkiler

*Bireyi tanıma

*Psikolojik danışma

*Konsültasyon (müşavirlik)

*Yöneltme ve yerleştirme

 

*BİREYSEL REHBERLİK: Bir bireye eğitsel, mesleki veya kişisel/sosyal rehberlik alanında daha çok bilgi verme, yeni durumlara alıştırma, uygun yöneltme hizmetlerini sunma gibi konularda bilişsel düzeyde sunulan rehberlik hizmetleridir. Yalnızca bir kişiye herhangi bir problem alanında ( eğitsel, kişisel-sosyal, mesleki) bilişsel yardım sunmaktır.

Bireysel görüşmeler ile rehberlik servisi öğrenciyi daha yakından tanır, sorun odaklı görüşmeler ile öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayarak süreci sağlıklı hale getirmede kilit role sahip olur.

 

 

*GRUP REHBERLİĞİ: Rehberlik hizmetinin aynı anda birden çok öğrenciye verilmesidir.Ortak bir tema çerçevesinde bir araya gelen öğrencilere yönelik, rehberlik birimi tarafından uygulanan bir modeldir.Haftalık olarak işlenen grup rehberliği dersinde öğrenci öz güven, kaygı,öfke,stres, grup içi etkileşim ve sosyal ilişkilerle birlikte duygu durumlarını tanımayı ve ortaya çıktığı durumlarda verilen bilgiler eşliğinde çözüme ulaşmayı öğrenir.Grup rehberliğinde, aynı zamanda öğrenciye belli envanterler uygulanarak kendini tanıma ve öğrenciyi bilgilendirme süreci devam eder.Rehberlikte gizlilik ilkesine bağlı olarak veli - öğretmen işbirliği ile sürecin daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlemesi sağlanır.

 

*KOÇLUK SİSTEMİ:İstenen performansa ulaşmak için, Koç ve danışan arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.Okulumuzda her öğrenci koç öğretmeni ile dönem başından itibaren birebir iletişim halindedir.Koç öğretmen, haftanın 2 ders saati öğrencilerle birlikte kazanım eksikliklerine göre haftalık çalışma programını düzenler ve önceki haftanın çalışmalarını kontrol eder. Öğrenci eksiği ve talebine göre etüt planlaması yapılır. Koç öğretmen öğrencinin sosyal ve akademik gelişimini takip ederek ihtiyaç halinde rehberlik servisiyle iletişime geçer ve çözüm sürecini hızlandırır.Koç öğretmen, veli ile belli periyotlardayüz yüze görüşme yapar.Belli periyotlarda da telefon ile iletişim sağlanarak bilgi akışı yürütülür. Koçluk sistemi sayesinde öğrencilerin çok yönlü gelişimleri sağlanırken velilerimiz en doğru şekilde öğrencinin gelişimi hakkında bilgilendirilir.

 

*LGS BAŞARILARIMIZ