Li̇se Rehberli̇k

*BİREYSEL REHBERLİK:Rehberlik hizmetleri

eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır;bireysel rehberlik hizmeti ile  insanın etkili bir birey olması sağlanmaktadır.Bireysel rehberlik çalışmasının ilk amacı öğrenciyi tanımaktır.Bireysel görüşmeler ile rehberlik servisi öğrenciyi tanır,sürecini karşılıklı değerlendirme imkanı bulur ve var olan eksiklerin dönütlerini sağlayarak bilgilendirmeye devam eder.Aynı zamanda sorun odaklı görüşmeler ile öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayarak süreci sağlıklı hale getirmede kilit role sahip olur.

 

*GRUP REHBERLİĞİ:Rehberlik hizmetinin birden çok kişiye verilmesidir.Ortak bir tema çerçevesinde bir araya gelen kişilere yönelik, rehberlik birimi tarafından uygulanan bir modeldir.Haftalık olarak işlenen grup rehberliği dersinde öğrenci kaygı,öfke,stres gibi duygu durumlarını tanımayı ve ortaya çıktığı durumlarda verilen bilgiler eşliğinde çözüme odaklanmayı öğrenir.Grup rehberliğinde aynı zamanda öğrenciye  belli envanterler uygulanarak kendini tanıma ve öğrenciyi bilgilendirme süreci devam eder.Rehberlikte gizlilik ilkesine bağlı olarak veli öğretmen işbirliği ile sürecin daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlemesi sağlanır.

 

*KOÇLUK SİSTEMİ:İstenen performansa ulaşmak için, Koç (coach)  ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir. Kişilerin var olan potansiyelini ortaya çıkararak, ulaşılabilir hedeflere ve olasılıklara odaklanan bir öğrenme ve gelişim sürecidir.Okulumuzda her öğrenci koç öğretmeni ile dönem başından itibaren birebir iletişim halindedir.Koç öğretmen haftanın 2 saati öğrencilerle birlikte haftalık çalışma programını düzenler.Ve önceki haftanın çalışmalarını kontrol eder.Koç öğretmen öğrencinin sosyal ve akademik gelişimini takip ederek ihtiyaç halinde rehberlik servisiyle iletişime geçer ve çözüm sürecini hızlandırır.Koç öğretmen veli ile belli periyotlarda yüzyüze görüşme yapar.Belli periyotlarda da telefon ile iletişim sağlanarak bilgi akışı yürütülür..Koçluk sistemi sayesinde öğrencilerin cok yönlü gelişimleri sağlanırken velilerimiz en doğru şekilde öğrencinin gelişimi hakkında bilgilendirilir.

*KARİYER GÜNLERİ: Öğrencilerimize grup rehberliğinde  envanterler uygulanarak mesleki rehberlik çalışmalarıyla ilgi ve yeteneklerini tanıması sağlanırken aynı zamanda meslekten kişiler okula davet edilerek mesleki bilgilendirme süreci devam eder.Öğrencinin böylece seminer sonrasında meslekten kişiyle iletişimi sağlanır.Ve öğrencinin sorularına cevap bulma imkanı gerçekleştirilir.Bu çalışma sonrasında öğrencide mesleki tercih anlamında kararsızlıklarını çözümleyebilmekte olduğu gözlenmiştir.

*BESLENME VE DİYETİTİK

*TIP (DOKTORLUK)

*CERRAH

*AVUKATLIK

*MAKİNE MÜHENDİSLİK

*HEMŞİRELİK

ÜNİVERSİTE GEZİLERİMİZ:

Her sene 11 ve 12.sınıflarımızı kapsayan üniversite gezilerimiz ile öğrencimizin kampüs ortamını görmesini ,üniversite ,bölümler ve imkanlar hakkında bilgi sahibi olmasını ve bunu ortamında görerek öğrenmesini sağlıyoruz.Böylece öğrencimizin içsel motivasyonunun artması sağlanmaktadır.