Çocuk Akademisi Rehberlik Birimi

İYİ İNSAN OLMAK DERSİ

İyi insan olmanın temel kuralı: Aynı fikirde olmasak da beraber yaşayabilecek kadar iyi insan olabilmekten geçiyor. Fikrimiz, görüşlerimiz, yaşantılarımız farklı olsa da birlikte yaşamayı becerebiliyorsak iyi insanlar olabilmişiz demektir.

 İyi bir insan olabilmek için yaptığımız tüm çalışmalar yıl boyu devam etmektedir. İyi İnsan Olma dersinin içeriğinde hijyenden sofra adabına, teknolojinin kullanımından yeni ortamlarda nasıl davranmalıyız konusuna kadar uzanan geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Amaç her şeyden önce mutlu çocuklar yetiştirmek ve vatana hayırlı birer evlat olarak gelecekte yerlerini alabilmelerini sağlamaktır.

Bu görüş ile çıktığımız bu yolda farklı görüşte ve düşüncede olan bireyleri saygı çerçevesi içinde tek bir çatı altında toplayabilmek için çocuklarımıza yeni bilgi alanları sağlamaktayız.BİREYSEL GÖRÜŞME

Rehberlik hizmetleri eğitimin olmazsa olmaz bir parçasıdır;bireysel rehberlik hizmeti ile  insanın etkili bir birey olması sağlanmaktadır.Bireysel rehberlik çalışmasının ilk amacı öğrenciyi tanımaktır.Bireysel görüşmeler ile rehberlik servisi öğrenciyi tanır,sürecini karşılıklı değerlendirme imkanı bulur ve var olan eksiklerin dönütlerini sağlayarak bilgilendirmeye devam eder.Aynı zamanda oyun terapisi ve resim teknikleri uygulanarak sorun odaklı görüşmelerde öğrencinin problem çözme becerilerini geliştirmesine katkı sağlayarak süreci sağlıklı hale getirmede kilit role sahip olur.