Ölçme Değerlendirme - Sınav Sistemi

YAZILI SINAVLAR
• Yazılı sınavlar tüm derslerden 2 tane olmak üzere uygulanır. Yazılı sınavlarda öğrencilerimizin derse ait en temel bilgi ve becerileri ölçülür
TARAMA SINAVLARI

• Zümreler tarafından soru bankasından seçilen sorulardan oluşturulan kurumsal sınavlardır.
• Bu sınavlar 5, 6, 7.sınıflarda her dönem 2 ve 8. sınıflarda her dönem 3 kez uygulanır.

DENEME SINAVLARI

 Deneme sınavları, farklı yayınlardan dönem başında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu sınavlar hafta sonu uygulanmaktadır.
• Deneme sınavlarının sonuçları uygulandığı gün Ölçme Değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir. Cevap anahtarları sınıflara asılarak sorular derslerde çözülür.

KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ

• Her hafta düzenli olarak uygulanır. Ders öğretmenleri tarafından sonuçlar değerlendirilip öğrenciye bilgi verilir.
• Hafta içi etütleri tüm öğrenciler için her hafta bu sonuçlardaki kazanım eksiğine göre planlanır.

YAZILIYA HAZIRLIK QUIZLERİ

• Her dersin öğretmenince yazılılardan 2 hafta önce kendi derslerinde uygulanan küçük sınavlardır.
• Bu sınavların sonuçlarına göre kazanım eksikleri Yazılı Sınavlardan bir hafta önce akşam Yazılıya Hazırlık Etütlerinde telafi edilir.