Ölçme Değerlendirme – Ödev Sistemi

GÜNLÜK ÖDEVLER

• Akademik derslerden verilen günlük ödevler Ödev Çizelgesine yazılarak Cuma günü öğrencilere dağıtılır.
• Tüm akademik derslerden 1 ders saati haftalık program içinde ödev kontrol saati olarak ayrılmıştır. Bu ders saatinde öğretmenler verilen ödevleri kontrol ederek cevaplandırır ve çözülemeyen soruları çözer.
• Ödevlerini yapmayan öğrenciler K12 sistemine kaydedilir. Veliye mesajla bilgilendirme yapılır. Ödev yapmayan öğrenciler Rehberlik ve etüt öğretmenlerinin kontrolünde sosyal etkinlik derslerinden alınarak Ödev Tamamlama çalışmasına bırakılır.

KOÇLUK ÖDEVLERİ

• Her hafta koçluk ve sınıf öğretmenliği derslerinde koçlar tarafından verilen ödevlendirme programıdır.
• Bu programda verilen ödevler deneme ve tarama sonucunda belirlenen kazanım çizelgelerindeki eksiklere göre koç veya sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanır.
• Programda verilen ödevler bir sonraki hafta koçluk derslerinde kontrol edilerek idareye bilgi verilir.
• Programa uymayan veya imzalı olmayan ödevlerle ilgili veli, idare tarafından bilgilendirilir.

PROJE ÖDEVLERİ

• Öğrencilerimiz 1.veya 2. dönem istediği en az bir dersten proje ödevi almakla yükümlüdür.
• Proje ödevi konuları Kasım ayı içerisinde öğrencilerimize duyurulur. Hazırlanan proje ödevleri, 1.dönem Ocak ayı ve 2. dönem Nisan ayı içerisinde dersin öğretmenine teslim edilir.