Ölçme Değerlendirme – Etüt Sistemi

YAZILIYA HAZIRLIK ETÜTLERİ

• 5., 6. ve 7. sınıflarda Yazılıya Hazırlık Sınav sonuçlarında 70 puan altında kalan öğrencilerin eksik kazanımlarını gidermek için yapılan etütlerdir.
• 8.sınıflarda ise tüm öğrenciler yazılıdan bir hafta önce akşam etütlerinde yazılı konularının tekrarını yapar.

HAFTA ARASI ETÜTLERİ

• Haftalık ders programı içinde haftada iki ders saati uygulanan etütlerdir.
• Öğrenciler kazanım değerlendirme–tarama– deneme sınavındaki çizgi altı sonuçlarına göre küçük gruplara ayrılırlar. Belirlenen gruplar etüt sınıfında Türkçe, Matematik, Fen B., Sosyal B. derslerinden konu anlatımı ve tekrarı çalışmaları yaparlar.
• Öğrencilerin etüt alacağı dersler ve konularla ilgili bir hafta öncesinden k12 üzerinden ve ödev çizelgesiyle birlikte veliye bilgi verilir.

HAFTA ARASI AKŞAM ETÜTLERİ

• 7. sınıflarda 2. dönemden itibaren haftada iki akşam 17.00 - 18.30 saatleri arasında akademik derslerden konu tekrarı ve 8.sınıfa hazırlık şeklinde yapılan etütleridir.
• 8. sınıflarda öğretim yılı başından itibaren her hafta dört akşam 17.00 - 18.30 saatleri arasında soru çözümü ve konu tekrarı şeklinde yapılan LGS hazırlık etütleridir.

HAFTA SONU ETÜTLERİ

• 5. ve 6. sınıflarda hafta sonu etütleri akademik dersler ve Yabancı Dil dersleri dönüşümlü olarak yapılmaktadır.
• 7. sınıflarda hafta sonu etütleri belirli bir programa göre akademik derslerde işlenen konuların soru çözümleri olarak yapılmaktadır.
• 8. sınıflarda hafta sonu etütleri belirli bir programa göre akademik derslerden LGS soru çözüm etütleri olarak yapılmaktadır.