İlkokul Birimi Disiplinler Arası Çalışma Modelinde Yabancı Dil Öğretimi

İlkokul kademesinde uygulanan CLIL (Content and Language Integrated Learning) yaklaşımından hareketle öğrencilerin farklı kanallardan ve her ders başlığında İngilizceyle temas etmesi ve bütünsel bir bakış açısı geliştirmesi hedeflenir.

          İlkokul biriminde uygulanan disiplinler arası çalışma modelinde ise öğrenci diğer akademik ders başlıklarında gördüğü temaları İngilizce dersinde de eş zamanlı görerek ve uygulayarak hem kalıcı hem de bütünsel yolla öğrenmeyi gerçekleştirir. (ÖRN: İngilizce-Matematik, İngilizce-Fen, İngilizce-Hayat Bilgisi, İngilizce-Beden Eğitimi vb.)