Çift Dilli Eğitim Modeli

     Bizler Altınşehir Okulları olarak çocuklarımızı vizyon sahibi genç bireyler yetiştirme hedefiyle yenilikçi modeller uygulamaya devam ediyoruz. Bu uygulamaların bir parçası da hepimizin hayatında önemli bir yeri olan İngilizcenin ‘’ÇİFT DİLLİ EĞİTİM’’ modeliyle sistemimiz içinde yer alacak olmasıdır.

          2020-2021 eğitim-öğretim yılında anaokulu ve ilkokul 1. Sınıflarımızda eğitim Türkçe ve İngilizce olmak üzere çift dilli olarak sürdürülecektir. Bu sistemde sınıf içinde bir öğretmen yalnızca Türkçe, diğer öğretmen ise yalnızca İngilizce konuşur. İngilizce öğretmeninin tamamen kendine ait ders saatlerinin dışında sınıf öğretmeni ve diğer branş öğretmenleriyle birlikte yürüteceği dersler de vardır. Çift dilli eğitim sisteminde çocuklar tüm derslerin temalarını eş güdümlü olarak İngilizce öğretmeninden de dinler; ana dilde teoride öğrendiklerini yabancı dilde pratik ederek pekiştirme imkanı bulurlar. Zamanla çocuklar yabancı dile ait bağlantıları daha iyi kavrar; yabancı dili ders olarak değil yaşamlarının bir parçası olarak benimser. Çocuk hem ana dilini hem de yabancı dili daha aktif ve akıcı kullanır.

          Yabancı dilin her alanda yaşatılması modelinin bölümleri olan yaparak, yaşayarak öğrenme metotları, Proje Tabanlı Öğrenim (Project Based Learning), Uygulama-Görev Tabanlı Öğrenim (Task Based Learning), Öyküleme (Storytelling), Oyunlar (Language Games) ve Yaratıcı Drama (Creative Drama) kullanılan metotlar arasındadır.