Anadolu Ve Fen Lisesi

ANADOLU VE FEN LİSESİ HEDEFLERİMİZ

           Altınşehir Anadolu Lisesi’nde uygulanan gerçek zamanlı ve eksiksiz öğrenme modellerinin amacı, öğrencileri yetenek ve eğilimleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlamaktır. Üniversiteye hazırlığın 9.sınıfta başladığı okulumuzda vizyon sahibi, bilim-teknolojide rekabet gücü yüksek, özgüvenli, ne istediğini bilen, üreten, araştıran, nitelikli gençler yetiştirmek hedefimizdir.

          Okulumuzda akademik eğitime hazırlığın en hızlı sürecine girildiği lise döneminde, YKS odaklı eğitim uygulanmaktadır. Müfredat kapsamında 9.-10. Ve 11.sınıf öğrencileri, birinci dönemde kademeli olarak akademik programlar arasında geçiş yapabilmektedirler. 9. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde ders kapsamları YKS ile ilişkilendirilir. Dersler 11. sınıftan itibaren ile 12. sınıfın tamamında YKS ye paralel olarak yapılandırılmaktadır. Böylece hazırlık süreci 4 yıla yayılarak öğrencilerimizin farklı alanlarda da kendilerini yetiştirebilmelerine fırsat sağlanmaktadır. Özel Altınşehir Anadolu Lisesinde öğrenciler, ihtiyaçlarına yönelik belirlenen müfredat ve içerikler ile, üniversite sınavlarına hazır şekilde mezun olmaktadır.

ANADOLU LİSESİ AKADEMİK PROGRAM

           Altınşehir Anadolu Lisesi öğrencileri yıl içerisinde Matematik(tyt), Matematik(ayt), Problemler, Geometri, Fizik(tyt), Fizik(ayt), Kimya(tyt), Kimya(ayt), Biyoloji(tyt), Biyoloji(ayt), Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Felsefe Grubu derslerinin müfredata dayalı şekilde yeni sistem soru kökleri ve anlatımlarıyla zenginleştirilmiş şekilde eğitimini alır.

YABANCI DİL EĞİTİMİ

        Altınşehir Okulları öğrencileri yaşamın içerisine dahil olmuş yabancı dil eğitimini dünya standartlarında alıyor. Okulumuzun amacı dünya standartlarında yeterli yabancı dil bilgisine sahip bireyler yetiştirmektir. İngilizce eğitiminde tüm öğrencilerimizin dil hakimiyetini kazanmış yetişkinler olması hedeflenmektedir.

       Öğrencilerin yabancı bir dilde özgüvenlerini arttırmak için öğrendikleri konuları kendi hazırladıkları çeşitli sunumlarla ve yıl boyunca yapılan çeşitli etkinliklerle arttırmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte öğrencilerimizin dil kullanımları, takım çalışmaları, el becerileri ve hayal güçlerini desteklemek amacıyla uluslararası projelerde de yer almaktayız.


LONDRA SOKAĞI: Yurtdışına gitmeden yabancı dil öğrenmeyi sağlamak amacıyla geliştirilen İngilizce programımız dahlinde öğrencilerimiz Londra Sokağı’ndan yararlanmaktadır. Londra Sokağı’nda yer alan market, restoran, tiyatro, sanat galerisi, hastane, müze gibi yaşam alanlarında öğrencilerimiz görsel olarak yaşayan İngilizceyi soluma imkanı bulmaktadır.

YETENEK KULÜPLERİ

           Öğrencilerimizin içinde bulundukları süreci en az sıkıntı ile geçirmeleri ve mutlu bir hayat sürdürebilmeleri için sanat ve spor kulüpleri oluşturulmuş, zihinsel ve akademik gelişimlerinin yanında sanatsal, bedensel ve kültürel açıdan da gelişimlerini tamamlamaları için lisemizde tüm imkanlar sağlanmıştır.


EL SANATLARI-SERAMİK-PLASTİK SANATLAR-FİLOGRAFİ  Görsel algı yeteneği yüksek, estetik bakış açısına sahip, hayal dünyasını resmetme yeteneğine kavuşmuş bireyler yetiştirmeyi, çağdaş sanat teknikleriyle yoğrulmuş öğrenciler kazandırmayı amaçlamıştır.


GİTAR-PİYANO   Okulumuzda enstrüman bilgisinin temelini almış öğrencilerimize, müzik yorumlama kabiliyeti kazandırmak ana hedeftir. Yıl içerisindeki müzik yarışmalarına okulumuzun orkestrasıyla katılım sağlanmaktadır.


EDEBİYAT KULÜBÜ-SORU KURDU  İnsanı anlamanın, analitik düşünebilmenin yolu “okumaktan” geçer bilincine sahip bireyleri yetiştirmek için açtığımız kulüplerde edebiyatla iç içe geçmiş zaman dilimleri oluşturulmakta ve öğrencilerimizin ufuklarında bir pencere daha açılmaktadır.


BASKETBOL-VOLEYBOL-YÜZME-SATRANÇ-MASA TENİSİ  Kulüplerimizdeki dersler yeni nesillerin temel kaynağı olan insana sağlık ve çeviklik kazandıran bir etkinlik olarak planlanır. Ayrıca öğrencilerimiz kulüplerde edindikleri becerileri profesyonellik yolunda ilerletebilmekte ve yarışmalarda belirli dereceler elde edebilmektedirler.


YAPAY ZEKA-KODLAMA ve ROBOTİK  Öğrencilerin planlama, karar verme, iletişim kurma, problem çözme gibi edinilmiş becerilerini ilerletmek, projeler oluşturmak, kodlama metoduna dayalı tasarımlar oluşturarak yeni dünya teknolojisine katkıda bulunması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz yapay zeka sınıfımızda teknolojinin her türlü gelişmesine ayak uydurabilmektedir.

EĞİTİM MODELİMİZ

 SEVİYE SINIFLARIMIZ

         Eğitim-öğretim yılı içerisinde yapılan SBS (Seviye Belirleme Sınavı) ,KİS (Kazanım İzleme Sınavı) ve deneme sınav sonuçlarının ortalamalarına göre öğrenciler akademik seviye sınıflarına yerleştirilir ve bu sınıflarda eğitim-öğretimlerine devam ederler.


ÖDEV SİSTEMİ

        Branş öğretmenlerimizin vermiş olduğu günlük ödevler bir sonraki hafta ders programına yerleştirilmiş “ödev kontrol saatleri” nde ders öğretmeni tarafından kontrol edilir. Öğrencilerimizin yapamadıkları sorular ders öğretmeni tarafından ödev kontrol saatinde çözülerek öğrencilerin eksiksiz öğrenmesi hedeflenir. Ödevlerini yapmamış öğrenciler K12 sistemine işlenir. Veliye mesajla bilgilendirme yapılır. Ödevini yapmayan öğrenciler ise gözetmen öğretmenleri eşliğinde ödev tamamlama çalışmasına bırakılır.


KOÇLUK SİSTEMİ

       Okulumuzda her öğrencinin akademik başarısından, sosyal-psikolojik gelişiminden, her alandaki toplumsal duruşundan sorumlu olan koç öğretmenleri olmaktadır. Koç öğretmenler haftalık ders programında belirlenen 2 ders saatinde öğrencilerin kazanım eksiklerine göre bireysel haftalık çalışma programlarını hazırlar. Bir sonraki hafta koç öğretmen tarafından verilen soru hedefleri ve konu tekrarları çeşitli aktiviteleri içeren çalışma programları kontrol edilir. Plana uymayan öğrencilerle ilgili idari ve veli bilgilendirmesi yapılır.


HAFTA İÇİ ETÜTLERİMİZ

       Haftalık ders programında iki ders saati olarak uygulanır. Öğrenciler kazanım izleme-tarama ve deneme sınavlarındaki çizgi altı sonuçlarına göre 3-4 kişilik masa başı küçük gruplara ayrılır. Bu gruplar okulumuzun etüt sınıflarında Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji derslerinden konu anlatımı, tekrar ve soru çözümü gerçekleştirirler.


YAZILIYA HAZIRLIK ETÜTLERİ

      Sınav sonuçlarında hedeflenen kazanımı edinememiş öğrenciler resmi yazılı sınavlarına hazırlık olması için yazılı haftasından bir hafta önce yazılıya hazırlık etütlerine alınır. Eksik kazanımların telafisi yapılır.


HAFTA İÇİ AKŞAM ETÜTLERİ

     12.sınıflarımız; öğretim yılı başından itibaren hafta içi 4 akşam 17.00-19.45 saatleri arasında akşam etütlerine kalır. Bu etütlerde her dersten soru çözümleri öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilir. Ayrıca konu eksiği olan öğrencilerin dahil olduğu konu anlatım sınıfları düzenli olarak açılarak öğrencilerin eksiklerini gidermesi hedeflenir. Ayda bir planlanan konu anlatım sınıflarında ise tüm öğrenciler 3 ders saati şeklinde konu anlatım ve soru çözüm saatlerine katılırlar. 11.sınıflarımız; Eğitim yılının başından itibaren hafta içi 2 akşam soru çözümü ve konu anlatım etütlerine dahil olurlar. Bu şekilde 12.sınıf hazırlığını pekiştirme imkanı bulurlar.


HAFTA SONU ETÜTLERİ

      Özel Altınşehir Okulları’nda eğitim hafta sonu da devam etmektedir. Tüm sınıf kademelerimizde hafta sonu etütlerimiz bulunmaktadır. Cumartesi günleri gerçekleşen etütlerimiz yarım gün yapılmaktadır. Bu etütlerimizde öğrencilerimiz konu eksiklerine göre gruplandırılarak alanında deneyimli öğretmenlerinden etüt alma fırsatı yakalar.


LABORATUVAR-PROJELER

     Okulumuzdaki donanımlı laboratuvarlarda öğrencilerimiz fizik, kimya ve biyoloji derslerinde edindikleri kazanımları, görerek uygulayarak deneyimleme fırsatı bulurlar. Öğrencilerimiz derslerde konu bazlı oluşturdukları projeleri sergileme imkanı da bulmaktadırlar. Ayrıca her öğrenci her yıl Ocak ve Nisan aylarında teslim edilmek üzere proje ödevlendirmelerinden sorumlu tutulur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

RESMİ YAZILI SINAVLAR

      Resmi yazılı sınavlar her eğitim döneminde sene başında ilan edilen takvime göre tüm derslerden 2 tane olmak üzere uygulanır. Yazılı sınavlarda öğrencilerimizin derse ait en temel bilgi ve becerileri ölçülür.


KAZANIM İZLEME SINAVLARI

      Akademik zümreler tarafından hazırlanan sorulardan oluşturulan kurumsal sınavlardır. Bu sınavlar öğrencilerimizin kazanımları periyodik şekilde ölçen sınavlardır. Her Kazanım İzleme Sınavı farklı kazanım eksiklerini ölçmek için hazırlanmıştır. Böylelikle varsa öğrencilerimizin kazanım eksiklerini belirleyerek anında müdahale etme şansı oluşur.


DENEME SINAVLARI

      Deneme sınavları, farklı yayınlardan dönem başında belirlenen tarihlerde gerçekleştirilir. Bu sınavlar hafta sonu uygulanmaktadır. Deneme sınavlarının sonuçları uygulandığı gün Ölçme Değerlendirme birimi tarafından değerlendirilir. Cevap anahtarları sınıflara asılarak sorular aynı gün derslerde çözülür.