Anadolu Lisesi

HEDEFLERİMİZ

Altınşehir Anadolu Lisesi’nde uygulanan gerçek zamanlı ve eksiksiz öğrenme modellerinin amacı, öğrencileri yetenek ve eğilimleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlamaktır. Üniversiteye hazırlığın 9.sınıfta başladığı okulumuzda vizyon sahibi, bilim-teknolojide rekabet gücü yüksek, özgüvenli, ne istediğini bilen, üreten, araştıran, nitelikli gençler yetiştirmek hedefimizdir.

Okulumuzda akademik eğitime hazırlığın en hızlı sürecine girildiği lise döneminde, YKS odaklı eğitim uygulanmaktadır. Müfredat kapsamında 9.-10. Ve 11.sınıf öğrencileri, birinci dönemde kademeli olarak akademik programlar arasında geçiş yapabilmektedirler. 9. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde ders kapsamları YKS ile ilişkilendirilir. Dersler 11. sınıftan itibaren ile 12. sınıfın tamamında YKS ye paralel olarak yapılandırılmaktadır. Böylece hazırlık süreci 4 yıla yayılarak öğrencilerimizin farklı alanlarda da kendilerini yetiştirebilmelerine fırsat sağlanmaktadır.

Özel Altınşehir Anadolu Lisesinde öğrenciler, ihtiyaçlarına yönelik belirlenen müfredat ve içerikler ile, üniversite sınavlarına hazır şekilde mezun olmaktadır.