İLKOKUL

İLKOKUL |

Mükemmel Eğitim , Altınşehir Okulları’nda kaçınılmazdır!

Özel Altınşehir Ilkokulu’nda amacımız 21. yüzyılın gereklerine ve Atatürk ilkelerine uygun, bu doğrultuda kendisinin ve başkalarının hak ve özgürlüklerine duyarlı, çağdaş, özgüveni yüksek, her alanda bilgili, risk alabilen, araştırmayı seven, sorgulayan, prensipli, problem çözme becerisi gelişmiş, bilimsel ve yeniliklere açık bireyler yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenmeyi kolaylaştıran ve zevkli hale getiren, iletişim odaklı modern eğitim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanında, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır.

İlkokul süreci çocuğun hayatının en önemli dönemidir. Her çocuk farklı bir bireydir ve hepsinin dünyaya bakış açısı ve algıları farklıdır. Amacımız çocuklarımızın sahip olduğu değerleri ortaya çıkarıp, birbirlerinin değerlerine duyarlı, uygar ve aynı zamanda bilgili yeni nesiller yetiştirmektir. Özel Altınşehir İlkokulu’nda Yaşam Becerisi Eğitimi olarak adlandırdığınız tehlikelerden kendini koruyabilme, hiyerarşi ve saygı gösterme, karar verme, hayır diyebilme, sorumluluk alma, sorunlara duyarlı olma, çözüm üretme ve gerektiğinde övgü yapabilme beceri ve karakter özelliklerini kazandırmak da hedefimizdir.