İLKOKUL

İLKOKUL |

Altınşehir'li olmak yaşama eksiksiz hazırlanmaktır.

İlkokulumuzda öğrencilerimiz, bütünlük taşıyan bir eğitimin yanında bireysel farklılıklara önem veren, yüksek etik ve akademik standartlara sahip, sürekli etkin öğrenmeyi eğitim süreçlerinin merkezine yerleştirmiş, toplumsal, kültürel ve uluslararası bilince sahip programlarla çalışmalarını sürdürürler. Okulumuzun eğitim felsefesi öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal gelişmelerinin tüm yönlerini kapsar.

Hedeflerimiz,

  • -Öğrencilerimizin doğal meraklarını besleyerek; amaçlı ve yapıcı araştırmalar yapmak için gerekli becerileri kazanmalarını, öğrenmekten zevk alan ve bu öğrenme isteği ömür boyu süren,

  • -Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin kullanmada inisiyatif sahibi,

  • -Sahip olduğu fikir, düşünce, duygu ve bilgiyi güvenilir biçimde ifade edecek ana dil yetkinliğine sahip, en az bir yabancı dili iletişiminde kullanabilecek yetkinlikte,

  • -Öğrenme sürecinde yeni roller, fikirler ve stratejiler keşfetmek için gerekli bağımsız ruha ve güven duygusuna sahip, inançlarını demokratik ilkeler çerçevesinde savunurken cesaretli,

  • -Evrensel geçerliliği ve önemi olan konuları/bilgileri keşfetmek için heyecan duyan ve emek harcayan, değerli bir bilgi birikimine sahip, entelektüel,

  • -Ahlaki muhakeme ilkelerini iyi kavramış, dürüstlük ve adalet duygularına sahip,

  • -Sınırlı kaynakların korunması, yeniden dönüştürülmesi, tasarrufu ve birlikte yaşadığı diğer insanlarla ve canlılarla paylaşımı konularında duyarlı ve sorumluluk sahibi,

  • -Farklı bakış açıları ve fikirlere hoşgörülü ve açık, kültürel değerler ve yaşam biçimlerine, inançlara saygılı,

  • -Kişisel gönenç ile bedensel ve zihinsel dengenin önemi kavramış,

  • -Kendisinin ve çevresindekilerin öğrenme süreçlerini dikkatle inceleyen, güçlü ve zayıf yönlerini yapıcı bir tarzla analiz edebilen, edindiği bilgi ve deneyimi farklı öğrenme alanları için kullanabilen bireyler yetiştirmektir.