İlkokul Rehberli̇k Bi̇ri̇mi̇

         *İYİ İNSAN OLMAK DERSİ:İyi insan olmanın temel kuralı: Aynı fikirde olmasak da beraber yaşayabilecek kadar iyi insan olabilmekten geçiyor. Fikrimiz, görüşlerimiz, yaşantılarımız farklı olsa da birlikte yaşamayı becerebiliyorsak iyi insanlar olabilmişiz demektir.

 İyi bir insan olabilmek için yaptığımız tüm çalışmalar yıl boyu devam etmektedir. İyi İnsan Olma dersinin içeriğinde hijyenden sofra adabına, teknolojinin kullanımından yeni ortamlarda nasıl davranmalıyız konusunda kadar uzanan geniş bir yelpazesi bulunmaktadır. Amaç her şeyden önce mutlu çocuklar yetiştirmek ve vatana hayırlı birer evlat olarak gelecekte yerlerini alabilmelerini sağlamaktır.

Bu görüş ile çıktığımız bu yolda farklı görüşte ve düşüncede olan bireyleri saygı çerçevesi içinde tek bir çatı altında toplayabilmek için çocuklarımıza yeni bilgi alanları sağlamaktayız.

 

 

 

*ÇOCUK FELSEFESİ: Çocuk felsefesi dersinin amacı, bireyin eleştirel ve yaratıcı düşünebilme yetisinin geliştirilmesidir. Bu kazanımın sağlanması için küçük yaş gruplarının belli konular üzerinde düşünme etkinliğinin kendisi üzerine düşünebileceği, özgün düşünceler üretebileceği ve bu düşüncelerin açık ve özgür bir dille ifade edilebileceği sıcak bir ortam yaratılmaktadır.

Çocuk Felsefesi dersi, çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimlerine olumlu katkılar sağlamaktadır. Bu pedagoji öncelikle çocukların düşünme becerilerinin gelişmesine katkı sunar. Akıl yürütme, kavram oluşturma ve soyutlama becerileri gelişir.

Özel Altınşehir Okulları olarak çocuklarımıza bu sayede sabır, özsaygı, kendini cesurca ifade etme, iletişim becerilerini geliştirmeyi ve bu hedef doğrultusunda ilerlemeyi amaç ediniyoruz.

*BİREYSEL GÖRÜŞME: Rehberlik birimi olarak öğrenci takibimiz bireysel görüşme temelli olarak yürütülmektedir. Yıl içerisinde tüm öğrencilerle bireysel olarak düzenli görüşme sağlanır. Sınıf ve saha gözlemi yapılarak öğrenciler hem grup içerisinde hem de bireysel olarak sosyal duygusal açıdan değerlendirilmektedir. Öğrencilerin görsel algı, dikkat ve kavram bilgisi gibi temel becerilerini geliştirmek amacıyla yaş gruplarına uygun değerlendirme araçlarını kullanılarak eğitim ihtiyaç analizleri yapılmaktadır ve gerekli yönlendirmeler gerçekleştirilmektedir.

WORKSHOP ÇALIŞMALARIMIZ:

*OKULA UYUM

*ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK

*SORUMLULUKLARIMIZ

*DUYGULARI TANIMA

*BEDENSEL SINIRLARIMIZ

*SINAV KAYGISI(4.SINIF)

*ORTAOKULA GEÇİŞ(4.SINIF)