BİLGİLENDİRME

BİLGİLENDİRME |

Akıllı, Hareketli ve Sesli Düşünen Sınıflar

Altınşehir Okulların da sınıflar, içinde sadece eğitim araçları bulunan, cansız sınıflar değildir. Temel amaç; her sınıfta, öğrencinin yaratıcılığını destekleyen öğrenmeyi öğreten, öğrenmeyi mutluluk duygusuna dönüştüren düşünceyi hakim kılmaktır. Bu eğitim algısının ayrılmaz bir parçası olan “Sesli Düşünen Sınıflar” öğrenciyi birey olarak da öne çıkartmaktadır.

Özel Altınşehir Okulları’nde akıllı, hareketli ve sesli düşünen sınıflar uygulamasıyla mimariden işlevselliğe bir çok boyutta özel olarak tasarlanan görsel ve işitsel nitelikli bilişim teknolojileri kullanılarak derslerin daha anlaşılır ve verimli hale getirilmesi; bu sayede eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır.

Derslerin daha kalıcı öğrenilmesi için içerisinde projeksiyon, bilgisayar, tepegöz, televizyon, interaktif kameralar, ses ve mikrofon sistemleri ve akıllı tahta gibi teknolojik araçların bulunduğu, görselliğin son derece ağırlıkta olduğu akıllı sınıflarda, öğrencilerimiz öğrenmenin mutluluğuyla başarıya yürümektedir.

Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin esas alındığı Altınşehir Okulları’nde uzman öğretmen kadromuz, işlenecek derse göre sınıfın ilgisine hitap edecek konu ve araç-gereçleri kendisi belirler. Dersi somut ve görsellerle yaşayarak işler,öğrenciyi yönlendirir. Ders boyunca rehberlik eder. Hareketli sınıflar sayesinde grup çalışması yapılarak öğrencilerin derse katılımı arttırılmakta, öğrenciler arası tartışma olanakları yaratılmaktadır. Oyunlar ve şarkılarla çocuğun ilgisi canlı tutularak dersler sıkıcı olmaktan çıkar ve keyifli ders saatlerine dönüşür.