ANADOLU LİSESİ

ANADOLU LİSESİ |

Özel Altınşehir Anadolu Lisesi'nde uygulanan Gerçek Zamanlı ve Eksiksiz Öğrenme Modelleri, öğrencileri yetenek ve eğilimleri doğrultusunda üniversiteye ve hayata hazırlamaktadır. Üniversite hazırlıklarının 9. Sınıf'ta başladığı okulumuzda vizyon sahibi, bilim-teknolojide rekabet gücü yüksek, özgüvenli, ne istediğini bilen, üreten, araştıran, nitelikli gençler yetiştirmek hedefimiz.

Okulumuzda akademik eğitime hazırlığın en hızlı sürecine girildiği lise döneminde, YGS - LYS odaklı eğitim uygulanmaktadır. Müfredat kapsamında 9.,10. ve 11. sınıf öğrencileri, birinci dönemde kademeli olarak akademik programlar arasında geçiş yapabilmektedir. 9. sınıftan itibaren her sınıf düzeyinde ders kapsamları YGS-LYS ile ilişkilendirilir. Dersler 11. sınıfın ikinci dönemi ile 12. sınıfın tamamında YGS-LYS sınavlarına paralel olarak yapılandırılmaktadır. Böylece hazırlık süreci 4 yıla yayılarak öğrencilerimizin farklı alanlarda da kendilerini yetiştirebilmelerine fırsat sağlanmaktadır.

Özel Altınşehir Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, ihtiyaçlarına yönelik belirlenen müfredat ve içerikler ile, üniversite sınavlarına hazır bir şekilde mezun olmaktadır.